• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
    "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
  • افزایش کیفی ناوگان حمل و نقل بار

    افزایش کیفی ناوگان حمل و نقل بار
    یعقوبی مدیرعامل شرکت تیکرو: نرم افزارهای این شرکت به گونه‌ای طراحی شده تا زمینه افزایش کیفی ناوگان حمل و نقل بار را فراهم کند.
    به گزارش روابط عمومی شرکت تیکرو، رضا یعقوبی مدیرعامل شرکت محوران پردازش کامیاب(تیکرو) نیز در خصوص نرم‌افزارهای این شرکت و خدمات ویژه آن در حوزه حمل و نقل بار گفت: این نرم افزارها به گونه‌ای طراحی شده تا زمینه افزایش کیفی ناوگان حمل و نقل بار را فراهم کرده و ضمن نظارت بر ایجاد پایانه‌ها و باراندازهای مورد نیاز، تهیه بانک اطلاعاتی از سیستم حمل و نقل و به طور کل ساماندهی این حوزه خدمات لازم به سیستم مدیریت شهری و شهروندان را ارائه دهد.وی در ادامه تاکید کرد: مزیت مهم این سامانه آن است که برخلاف سامانه‌های پیشین در صورت بروز هرگونه خسارت برای فرستنده بار بر اساس بیمه‌های مسئولیت و پروسه پیگیری متخلف رسیدگی خواهد شد. شایان ذکر است، شرکت تیکرو سامانه های دیگری همچون سامانه تحت وب نظارت بر قراردادهای خدمات شهری و فضای سبز، سامانه بازرسی و سامانه مدیریت خاک و نخاله های ساختمانی و عمرانی را نیز راه اندازی کرده که قطعا در بهره مندی سه جانبه شهروندان، رانندگان و سیستم شهرداری ها اثرگذار است.