• مرسولات خود را با امنیت ارسال کنید
  درخواست حمل و نقل مرسولات با شرکت های معتبر دارای مجوز از سازمان مدیریت حمل و نقل بار بصورت آنلاین همراه با صدور بارنامه الکترونیکی
  solgan
 • سامانه ثبت نام و حمل و نقل بار

  این سامانه با رویکرد ثبت نام و شناسایی ذی نفعان حمل و نقل بار و کالای درون شهری به منظور ساماندهی آن راه اندازی شده است. وظیفه اصلی آن، کنترل صدور پروانه بهره برداری، صدور پروانه فعالیت، صدور پروانه اشتغال، تمدید، نظارت بر اسناد و مدارک رانندگان ثبت نام شده به صورت مکانیزه می باشد.

  مزایای سامانه یکپارچه حمل و نقل بار و کالای درون شهری

  1. صدور پروانه بهره برداری شرکت های حمل و نقل بار درون شهری
  2. صدور مجوز حمل و نقل بار درون شهری
  3. صدور پروانه فعالیت وسیله نقلیه باربر توسط شرکت های حمل و نقل بار درون شهری
  4. صدور پروانه اشتغال برای راننده وسیله نقلیه باربر توسط شرکت های حمل و نقل بار درون شهری
  5. نظارت بر تردد هر وسیله نقلیه با صدور بارنامه جهت کنترل سوخت
  6. تهيه آمار و اطلاعات و ايجاد بانك اطلاعات حمل و نقل بار درون شهري و حومه و ارتباط با دستگاه هاي ذيربط
  7. تهيه برنامه هاي كوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت در راستاي مديريت، توسعه ،اصلاح ، نظارت و ساماندهي حمل و نقل بار درون شهري و حومه
  8. تدوين نظام برنامه ريزي و تهيه طرحهاي مورد نياز حمل و نقل بار درون شهري و حومه و مديريت مصرف سوخت و نظارت بر اجراي آنها و ارائه پيشنهاد براي اصلاح قوانين، آيين نامه ها، استانداردها و ضوابط به مراجع ذيربط
  9. بررسي و تعيين تعداد مورد نياز ناوگان حمل و نقل بار درون شهري و حومه و تلاش در راستاي نوسازي ناوگان فرسوده مذكور
  10. با ایجاد دیتا در این سامانه در چارچوب مطالعات طرح جامع حمل و نقل و ترافيك و به هنگام سازي ادواري آنها و مطالعه براي شناسايي نقاط بارخيز و تعيين كريدورهاي ويژه حمل و نقل بار با توجه به نوع وسيله نقليه باربر، احداث پايانه ها و بار اندازهاي بار درون شهري و حومه و ايستگاه هاي استقرار وسايل نقليه باربري و تجهيز نمودن مكانيزه ناوگان
  11. تدوين سياست ها و خط مشي هاي اجرائي لازم در خصوص اعمال ضوابط ايمني و حفاظت حمل و نقل بار درون شهري و حومه
  12. برنامه ريزي جهت خريدهاي الكترونيكي در منزل و محل كار و تحويل سريع و ايمن و مناسب كالا به شهروندان بدون حضور آنها در راستاي كاهش تقاضاي سفر و بطور كلي مكانيزه نمودن مديريت حمل و نقل بار درون شهري و حومه
  13. ارائه خدمات مشاوره اي به شهرداريها براي تدوين شرح خدمات، انتخاب مشاور و مطالعه ساماندهي حمل و نقل بار درون شهري و حومه
  14. ایجاد بستر مناسب جهت تدوین نرخ مصوب حمل و نقل بار درون شهری و حومه طبق ضوابط و دستورالعمل ها