• شهرهای هوشمند - ترکیبی عالی از فناوری و پایداری
    "Smart cities – a perfect blend of technology and sustainability."
  • احمد وحیدی وزیر کشور از غرفه دیدار کرد

    بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت تیکرو، احمد وحیدی وزیر کشور در روز آخر نمایشگاه شهر هوشمند ایران از غرفه تیکرو دیدار و با توضیحات مهندس عقیلی مدیر فروش این شرکت با فعالیت ها و تخصص این شرکت بیشتر آشنا شد، گفتنی است چهارمین نمایشگاه و کنفرانس شهر هوشمند ایران ۱۱ تا ۱۳ تیرماه ۱۴۰۲ از ساعت ۹ صبح تا ۱۸ عصر با در شبستان اصلی مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شد.